Individualūs,
IT mokslo inovacijomis pagrįsti sprendimai
verslo duomenų valdymui


Išplėskite apskaitos ir verslo valdymo sistemų duomenų panaudojimo galimybes

Apskaitos ir verslo valdymo sistemų optimizavimas

Dažnai įsigyjamos naujos sistemos, investuojamas laikas ir resursai tų sistemų diegimui bei tobulinimui, tačiau dėl pasikeitusių verslo poreikių, nėra visiškai išnaudojamos sistemos galimybės, įgyvendinami sprendimai dažnai pilnai nesukuria reikiamo rezultato. Todėl pirmiausia siūlome išanalizuoti turimų sistemų panaudojimą bei įvertinti, kaip naudojamos sistemos yra tarpusavyje integruotos, t.y. ar nėra dubliuojami duomenys atskirose programose, ar visos loginės sąsajos tarp duomenų yra prieinamos jų analizei (pvz., ar vieno mygtuko paspaudimu galima padaryti darbuotojo darbo laiko ir įmonės veiklos rezultatų analizė).

Apskaitos ir verslo valdymo sistemų konsolidavimas

Tuo atveju, kai atskiros duomenų kaupimo sistemos veikia optimaliai ir pilnai išnaudojamos jų galimybės, vis tiek dažnai išlieka nerealizuotas poreikis vieningoje aplinkoje matyti bei analizuoti visų įmonės padalinių ar atskirų produktų pilną ir detalią informaciją iš visų duomenų kaupimui naudojamų programų. Siūlome sukurti galimybę, jog bet kurioje aplikacijoje turimi duomenys būtų pasiekiami analizei ir būtų tarpusavyje integruoti.

Lankstus duomenų panaudojimas

Mūsų siūlomas inovatyvus duomenų saugojimo ir strūktūrizavimo būdas leidžia atsiradusią naują duomenų dimensiją nedelsiant panaudoti analizėje.

Duomenų kontrolė ir detalizavimas

Pritaikome duomenų analizės įrankius taip, būtų galima ataskaitas paprastai ir greitai detalizuoti iki pradinių duomenų, pasiekti įvairius informacijos detalumo lygius.

Greitaveikos ir sistemų vieningumo užtikrinimas

Padedame realizuoti spartų duomenų įvedimą, saugojimą ir analizę vieningoje vartotojui aplinkoje, sudarant sąlygas kotroliuoti verslo procesus realiu laiku bei nustatyti konkretaus reiškinio priežastingumą.

ATEITIES INFORMACIJOS VALDYMO SISTEMA ŠIANDIEN

Flexibility
Lankstumas

Lankstus modelis

Lankstumas

Lankstus duomenų modelis

Dėl matematiškai išskaičiuotos optimalios IT architektūros siūlomas sprendimas leidžia lengvai ir greitai prisitaikyti prie duomenų struktūros pasikeitimo, naujų duomenų atsiradimo. Taip pat nėra reikalingi ypatingi techninės įrangos pajėgumai.

Search
Paieška

Veiksminga paieška

Paieška

Veiksminga paieška

Vientisai integruota informacija leidžia atlikti visapusišką analizę išvengiant tarpinių veiksmų, kuomet skirtingų progamų duomenų rezultatus reikia atskirai apibendrinti.

Interoperability
Aplinka

Vieninga platforma

Aplinka

Vieninga platforma

Išvengiate sudėtingo duomenų valdymo keliose skirtingose programose ir įgyjate galimybę visą informaciją turėti vienoje vietoje.

Governability
Saugumas

Duomenų saugumas

Saugumas

Duomenų saugumas

Duomenų saugojimo struktūros nuoseklumas ir aukščiausius IT programinės įrangos saugumo standartus atitinkantis sprendimas leidžia lanksčiai apriboti priėjimą prie svarbios informacijos, neįtakojant bendro darbo proceso.

MŪSŲ SPRENDIMAS

NUO SUDĖTINGO – PRIE PAPRASTO

Matematiškai optimizuoti grafų teorijos algoritmų sprendiniai duomenų apskaitai, saugojimui ir analizei

Turėdami daugiau nei 15 metų praktinės ir akademinės patirties tvarkant duomenų bazes, rengiant jas didelės duomenų apimties ir srautų analizei bei matydami nuolat pasikartojančias įmonių problemas, sukūrėme sprendimus, kurie maksimaliai leidžia supaprastinti programinės įrangos valdymą ir aptarnavimą

Apjungę SQL bei NoSQL duomenų bazių architektūros privalumus sukūrėme optimaliausią sprendinį duomenų apskaitai, saugojimui ir analizei

Lankstus duomenų modelis

Siūlomas sprendimas remiasi tokia duomenų bazės struktūra, kuri geba išsaugoti duomenis ir jų pakeitimus pačiu paprasčiausiu ("trumpiausiu") keliu ir dėl šios priežasties leidžia vykdyti greitas JSON, XML, RDF užklausas - sudarant galimybę vieningai bei patikimai platformai, apdoroti visų verslo procesų duomenis.

Į konkrečius objektus orientuotas informacijos saugojimo procesas sukuria nuo duomenų modelio nepriklausančią architektūrą, t.y. visiškai lankstų duomenų modelį. Tokiu principu saugant duomenis:

- atsisakoma perteklinio duomenų formato konvertavimo;
- sumažinama duomenų tikslumo praradimo tikimybė;
- išsaugoma detalios analizės galimybė;
- palengvina duomenų įkėlimą iš skirtihų šaltinių;
- Lengvai prisiderina prie informacijos struktūros laikui bėgant.

Siūlomo sprendimo duomenų bazės architektūra remiasi suglaudinto duomenų medžio principu, kuris pateikiamas aukščiau esančioje schemoje. Mūsų siūlomas verslo informacijos saugojimo ir apdorojimo modelis leidžia sukurti didelus ir sudėtingus sąryšius tarp atskirų duomenų šaltinių ir jų saugojimo formatų. Remiantis tokiu duomenų saugojimo principu visada yra gilmybė nustatyti net pirminio duomens pilną hierarchinę informaciją, taigi tuo pačiu ir atlikti komplesinę bei detalią analizę iš visų sukauptų duomenų.

Lankstus duomenų modelis sudaro galimybes duomenis perduoti informaciją iš duomenų bazės į vartotojo sąsają tiesiogiai išvengiant tarpinių konvertavimų. Tai vienas iš siūlomų greitaveikos užtikrinimo aspektų, nes sumažina serverio apkrovą ir supaprasti programinės įrangos parengimą.

01

Duomenų detalumas

Padidinti verslo duomenų analizės galimybes, sudarant galimybę formuoti greitas ir detales ataskaitas visiais pageidaujamas pjūviais.

Visišką duomenų detalumą pasiekiame išsaugodami visus Jūsų duomenis iš apskaitos ir verslo valdymo sistemų remdamiesi tokiais principais: Išsaugant keletą duomenų modelių vienoje duomenų bazėje. Taip sukuriama galimybė greičiausiu būdu konsoliduoti duomenis iš skirtingų sistemų Konsolidami atliekamas tiesiogiai iš pradinių šaltinių be atskirų duomenų paruošimo procedūrų. (???) Duomenų agregavimą vykdant jų atrinkimo metu Būtinų duomenų apdorojimo procedūras paskirstant maksimaliai tolygiai.

02

Duomenų tikslumas

Užtikrinti teisingus ir detalius skaičiavimus bei rezultatus

Duomenų bazėje užtvirtinamos tik patvirtintos tranzakcijos ir jų rezultatai – ACID suderinamumas

Vykdomai operacijai vientisumas užtikrinamos naudojant multiversijinį konkurencios valdymo principą (MVCC - multi-version concurrency control). Tokiu būdu kekvienai vykdomai operacijai garantuojamas

• Atomiškumas – įvykdomi arba visi operacijos elementai, arba nei vienas
• Stabilumas – sistema yra normalioje (veikiančioje ir funkcionalioje) darbo būsenoje prieš, per ir po operacijos vykdymo
• Izoliacija – tarpiniai operacijos rezultatai yra saugomi tačiau nerodomi. Atvaizduojasm tik galutinis jos rezultatas, iškart pakeičiantis pradinį duomenų bazės turinį.
• Ilgalaikiškumas – jei programa gavo informaciją, jog operacija yra baigta ir pavyko, tuomet rezultatai išnykti negali.

Dėl kiekvienos reikšmės sugomos pakeitimų istorijos, pažymėjus seną klaidingą tranzakciją kaip klaidingą, visos sekančios susijusios tranzakcijos įvykdomos iš naujo, Tuo pačiu istorijoje, lieka ir klaidos istorija. Ir realiuose duomenyse viskas atvaizduojama teisingai po klaidos taisymo. Įrašai atbuline data koreguojami kaip ir paprastos tranzakcijos. Tik Jeigu pakeitimai įtakoja daug objektų, tai tų objektų informacijos atnaujinimas užima daugiau laiko. Toks įrašų tvarkymas leidžia išvengti populiaraus spredimo būdo t.y. duomenų bazės atstatymo datai iki klaidos atsiradimo, ir pakartojimo visų tranzakcijų iš naujo. Šitą tekstą įkelk mažesnėmis raidėmis prieš tą "mes nesiūlome dar vienos sistemos"

03

Saugumas

Užtikrinti teisingus ir detalius skaičiavimus bei rezultatus

Duomenų bazėje užtvirtinamos tik patvirtintos tranzakcijos ir jų rezultatai – ACID suderinamumas

Vykdomai operacijai vientisumas užtikrinamos naudojant multiversijinį konkurencios valdymo principą (MVCC - multi-version concurrency control). Tokiu būdu kekvienai vykdomai operacijai garantuojamas

• Atomiškumas – įvykdomi arba visi operacijos elementai, arba nei vienas
• Stabilumas – sistema yra normalioje (veikiančioje ir funkcionalioje) darbo būsenoje prieš, per ir po operacijos vykdymo
• Izoliacija – tarpiniai operacijos rezultatai yra saugomi tačiau nerodomi. Atvaizduojasm tik galutinis jos rezultatas, iškart pakeičiantis pradinį duomenų bazės turinį.
• Ilgalaikiškumas – jei programa gavo informaciją, jog operacija yra baigta ir pavyko, tuomet rezultatai išnykti negali.

Dėl kiekvienos reikšmės sugomos pakeitimų istorijos, pažymėjus seną klaidingą tranzakciją kaip klaidingą, visos sekančios susijusios tranzakcijos įvykdomos iš naujo, Tuo pačiu istorijoje, lieka ir klaidos istorija. Ir realiuose duomenyse viskas atvaizduojama teisingai po klaidos taisymo. Įrašai atbuline data koreguojami kaip ir paprastos tranzakcijos. Tik Jeigu pakeitimai įtakoja daug objektų, tai tų objektų informacijos atnaujinimas užima daugiau laiko. Toks įrašų tvarkymas leidžia išvengti populiaraus spredimo būdo t.y. duomenų bazės atstatymo datai iki klaidos atsiradimo, ir pakartojimo visų tranzakcijų iš naujo. Šitą tekstą įkelk mažesnėmis raidėmis prieš tą "mes nesiūlome dar vienos sistemos"

04